ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Önkormányzat > Helyi rendeletek
Helyi rendeletek

Létavértesi rendelet kereső

2024

 Rendelet                 Rendelet megtekintésed          
 1/2024.(I.19.)   A helyi építési szabályzat módosítása  
        Egységes szerkezet: a 15/2022. (XII.20.) Ör. számu rendeletben
 2/2024.(II.15.)
 3/2024.(III.14.)   

 4/2024. (IV. 25.)

  2023. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 5/2024.(IV.25.)
 6/2024.(IV.25.)   LÉT.A.MED. Zrt. feladatainak átvételéről2023

Rendelet                  Rendelet megtekintése 
 1/2023.(I.26.)                 A pénzbeli ellátásokról, támogatásokról , valamint a személyes gondoskodást nyújtó
          ellátásokról szóló 
14/2021.(IX.30.)Ör számú rendelet módosítása                                                                                                                   

 2/2023.(I.26.)   A Köztemető használatának rendjéről szóló 6/2016. (III.29.) Ör. számú rendelet módosítása
          EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 6/2016.(III.29.) Ör. sz. remdeéet
 3/2023.(ii.15.)   Létavértes Városi Önkormányzat és omtézményei 2023. évi költségvetése  
         MELLÉKLETEK 
         
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 9-10/2023.V.25-i módosításokkal
        EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 22/2023.(XII. 14.) Ör sz. módosításokkal
 4/2023. (II.15.)   Az önkormányzati lakások bérletéről szóló 8/2006.(IV.30.) Ör.sz. rendelet módosítása
         Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről 
         Jegyzőküönyvi kivonat
 5/2023.(II.15.)   A közterület használatáról szóló 14/2018.(X.30.) Ör. sz. rendelet módosítása + melléklet 
         Jegyzőkönyvi kivonat
         EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 14/2018.(X.30.) Ör. sz. rendelet
 6/2023.(II.28.)    A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól  
        EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 15/2014-(IX.09,)Ö)r.sz.rendelet
 7/2023.(IV.27.)   Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének módosítása
 8/2023.(IV.27.)   A 2022. évi pénzügyi terv végrehajtása (zárszámadás)
 9/2023.(V.25.)   A 2023. évi önkormányzati iköltségvetés módosítása  + melléklet  (egységes szerk:: 3/2023.(II.15.)Ör
 10/2023.(V.25.)   A 2023. évi költségvetés módosítása +  melléklet   egységes szerkezetben: 3/2023.(II.15.)Ör
 11/2023.(VI.29.)

   SZMSZ módosítása a KÖFOG megszűnése miatt    1.sz. melléklet     1/a számú melléklet 
          EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 7/2013.V.28.) Ör.
          2. sz. melléklet
          4. sz. melléklet
          5. sz. melléklet

 12/2023.(VI.29.)   Önkormányzati rendeletek módosítása
 13/2023.(VI,29.)   Hulladékrendelet hatályon kívül helyezése. Köztisztasági rendelet elfogadása 
          EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 20!2004.(IV.29.)Ör.sz. rendelet  
 14/2023.(IX.21.)   A pénzbeli ellátásokról, támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 14/2021.(IX.30.) Ör. rendelet módosítása.
         EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 14/2021.(IX.30.) Ör. számú rendelet
 16/2023.(IX.21.)    A köztemető haszbálatának rendjéről szóló t6/2016(III.29.) Ör. sz. rendelet módosítása
         
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a köztemető használatáról szóló rendeletmódosított
 17/2023.(X.26.)
 18/2023.(X.26.)
 19/2023.(X.30.)
 20/2023.(XI.30.)   Az önkormányzati tulajdonu lakások és nem lakás céljára szolgáló heliységek bérbeadása,...
 21/2023.(XII.14.)  Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lkás célú helyiségekbeadásáról szóló 
       18/2023. (X.26.) Ör. sz. rendelet módosítása
 22/2023.(XII.14.)  Létavértes Városi Önkormányzast és intézményeinek 2023. évi költségvetésének módosítása  


2022

 Rendelet               
                                               Rendelet megtekintése                                                                        
 1/2022.(II.10.)
   Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése                                                                                                                 
        EGYSÉGES SZERKEZETBEN - módosító: 7/2022.((V.26.)Ör.   
Módosítás  melléklete
                                                                   
 2/2022.(II.10.)  Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségvetése megállapításáról szóló  
       15/2004.(IV.29.) Ör. számú rendelet móüdosításáról
        EGYSÉGES SZERKEZETBEN
 3/2022.(II.17.).
  A 9/2007.(V.29.) Ör. számú HÉSZ rendelet módosítása  Hatályon kívül helyezte:15/2022.(XII.20.)
 4/2022.(III.31.)   Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének módosítása -
        Alaprendelet: 2/2021.(II.15.)Ör.

 5/2022.(III.31.   A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
        ellátásokról szóló 14!2021.(IX.30.)Ör. számú rendelet módosítása 
        Egységes szerkezetben   a 14/2021.(IX.30.)Ör. sz. rendelet

 6/2022.(IV.28.)  Az önkormányzat és intézményei 2021.évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)+ mellékletek
 7/2022.(V.26.)
 8/2022.(IX.29.)
  A gyermekvédelem helyzetéről szóló 13/2021.(IX.30.) Ör. számú rendelet módosítása 
       Egységes szerkezetben  a 13/2021.(IX.30.)Ör. számú rendelet

 9/2022.(IX.29.)

  A 2022. évi költségvetés módosítása
        
EGYSÉGES SZERKEZETBEN az 1/2022.(II.10.) Ör. sz. rendelet
        Mellékletek

 10/2022.(X.27.)  A köztemető használatának rendjéről szóló 6/2016.(III.29.) Ör. sz. rendelet módosítása  (jgyzkv. kiv.)
        A módosított 6/2016.III.29.) Ör. sz. rendelet 
 11/2022.(X.27.)
 12/2022.(X.27.)
 13/2022.(XI.24.)   A 2022. évi 1/2022.((I.10.)Ör. sz. költségvetési rendelet módosítása
 14/2022-(XII.20.)
15/2022.(XII.20.)

   Helyi Építési Szabályzat 2022. (módosítás: 1/2024.(I.19.) Ör.sz
         EGYSÉGES  SZERKEZETBEN -Helyi Épitési Szabályzat

          MELLÉKLETEK:
          1.  Létavértes külterületi szabályozás
          2.  Létavértes belterületi Szabályozás 2022.
          4.  Beépítésre nem szánt különleges övezetek
          5.  Előkertesk szabályozása 
          6.  Országos és térségi övezetek Létavértes  

 16/2022.(XII.20.)   Az 1/2022.(II.10.) Ör.sz. költségvetési rendelet módosítása

2021

 Rendelet
 Rendelet megtekintése
 1/2021.(I.29.)
 2/2021.(II.15.)  Módosítva: a 12/2021.(IX.30.) Ör. sz. rendelettel  
     Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése
        Módosítva a 18/2021.(XI.25.) Ör. sz. rendelettel - jegyzőkönyvi kivonat

        Egységes szerkezetben a 2/2021.(II.15.) Ör. sz. rendelet
 3/2021.(II.28.)

  A települési mezőőri szolgálatról és mezőőri járulékról szóló
      12/2017. (III.29.) Ör. sz. rendelet módosítása

 4/2021.(II.28.)  A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének
       módosítása

 5/2021.(II.28.)  Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
       (Módosította a 7/2021.(IV.30) Ör. számú rendelet)

 6/2021(IV.30.)  A 2020.. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
 7/2021.(IV.30.)  Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
       (Az 5/2021(II.26.) Ör  számú rendelet módosítása)

 8/2021.(IV.30.)  A települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
       és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 1/2017.(I.18.) Ör. sz. rendelet módosítása
       (Pm. döntés)
      
Egységes szerkezetben az 1/2017.(I.18.) Ör. számú rendelet

 9/2021.(V.31.)  A közösségi együttélés szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 10/2018.(VIII.28.)
       Ör. sz. rendelet módosítása (Pm. döntés)
       Egységes szerkezetben a10/2018.(VIII.28.) Ör. számú rendelet
 10/2021.(V.31.)  Létavértes Városi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.)
       Ör. számú rendelet  módosítására (Pm. döntés)
       Egységes szerkezetben 2/2021.(II.15.) Ör. számú rendelet

 11/2021(VI.24.)     
  A Helyi Építési Szabályzat módosítása -   Hatályon kívül helyezte:15/2022.(XII.20.)
       1.sz. melléklet      2.sz. melléklet         3.sz. melléklet

 12/2021.(IX.30)  Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2021.évi költségvetésének módosítása
 13/2021.(IX.30.)  A gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben  
      
Nyomtatvány:
        A. Rendszeres gy. védelmi kedvezmény megállapítása
        B. Hátrányos helyzet megállapítása
 14/2021.(IX.30.)
      A pénzbeli és természetbeni ellátásokról, támogatásokról, valamint a személyes ellátást nyújtó
        ellátásokról
        (Mellékletek)  Egységes szerkezetben
      
Egységes szerkezetben - módosította az 5/2022.(II.31.)Ör. sz. rendelet - Hatályos 2022. 04.01-től 

   A pénzbeli ellátásokról, támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
       rendelet egységes szerkezetben - utlsó módosítás: 1/2023.(I.26.)Ör számú rendelet 
       
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 14/2021.(IX.30.) Ör. számú módosított rendelet
 
       MELLÉKLETEK:
       -  Kérelem települési (lakhatási) támogatás megállapításához
       -  Kérelem települési rendszeres gyógyszertámogatáshoz
       -  Kérelem települési (tanévkezdési támogatás) megállapításához
       -  Kérelem időskorúak egyszeri támogatásának megállapítására
       -  Kérelem daganatos betegek települési támogatásához
       -  Kérelem települési rendkívüli támogatás megállapítására 

 15/2021.(IX.30.)  A vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(IV.24.) Ör.sz. rendelet módosítása
 16/2021.(X.28.)  A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2021(IX.30.) Ör. sz. rendelet módosítása
 17/2021.(X.28.)  Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
        ellátásáról szóló 1/2017.(I.18.) önkormányzati rendelet módosítása
   Egységes szerkezetben az 1/2017.(I.18.) Ör. sz. rendelet.
 18/2021.(XI.25.)   Jegyzőkönyvi kivonat - a 2021. évi Létavértesi Városi Önkormányzat és intézményei költségvetés
         módosításáról

         Egységes szerkezetben a 2/2021.(II.15.) Ör. sz. rendelet

 19/2021.(XII.16.)    Az egyes anyakönyvi eseményekről szóló 19/2017(IX,5,)Ör sz. rendelet módosítása
         
Egységes szerkezetben a 19/2017.(IX,5.)Ör. sz. rendelet


2020

 Rendelet        
Rendelet megtekintése
 1/2020.(I.-30.)   A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(V.28.) Ör. számú
         szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
         Egységes szerkezetben a 7/2013.(V.28.) Ör. sz. rendelet

 2/2020.(I.30.)                
 3/2020.(II.13.)    Létavértes Városi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetése                                                                                   
 4/2020.(III.13.)
  Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése megállapításáról szóló
        15/2004. (IV.29.) Ör. számú rendelet módosításáról
 5/2020(II.26.)   Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
         következményeinek elhárítása érdekében a rendszeres települési támogatások átmeneti szabályozásáról
 6/2020(III.30.)   Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő testületének Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei
        2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) Ör. számú rendeletének módosítása
 7/2020,(IV.14.)   Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése megállapításáról szóló 15/2004.(lV.29.) Ör. számú
        rendelet módosításáról

 8/2020.(V.05.)   A városi piac nyitva- tartásának, működésének és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól
 9/2020.(V,055.)   Létavértes Városi Önkormányzat Képvisel ő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról,
        valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II..26) önkormányzati rendelete módosításáról

 10/2020.(VI.26.)   A 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
 11/2020.(VII.23.)
 12/2020.(VII.23.)   A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
        szóló 4/2015. (11.26) önkormányzati rendelet módosításáról
 13/2020.(X.01.)    A Létavértes Városi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 3/2020. (Il.13.) Ör. számú rendelet
         módosítása
 14/2020.(X.01.)
 
 15/2020.(XI.05.)   A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási
       közszolgáltatás ellátásról szóló 11/2017. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítása
 16/2020.(XI.05.)   Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 11/2015. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelete
        módosítása


2019.

 Rendelet               
Rendelet megtekintése
 1/2019.(I.29.)             

 Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 218. évi költségvetésének módosítása - 3/2018.(II.13.) Ör
   
Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének módosítása - jgyzknyv. kivonat
     
Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése egységes szerkezetben    

 2/2019.(I.29.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról                                                                                                                                                                     
 3/2019.(II.14.) Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése
      2019. évi költségvetés számokban  
      Jegyzőkönyvi kivonat
  4/2019.(II.14.) A képviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló 4/2014.(II.14.) Ör. módosítása
      Egységes szerkezetben a módosított 4/2014.(II.14.) Ör. sz. rendelet

  5/2019.(II.26.)  A téli rezsicsökkentés végrehajtásának helyi szabályairól - jegyzőkönyvi kivonat
 7/2019.(III.28.)  A Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló
       3/2018.(II.13.) Ör. módosítása

 8/2019.(III.28.) A közterület használatáról szóló 14/2018.(X.30.) Ör. sz. rendelet módosítása
      Egységes szerkezetben a módosított 14/2018.(X.30.) Ör. sz. rendelet

 9/2019.(III.28.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 10/2018.(VIII.28.) Ör. módosítása -
      Egységes szerkezetben
 10/2019.(III.28.)  A Helyi Építési Szabályzat (9/2007.(V.29.)Ör. sz. módosítása  Hatályon kívül helyezte:15/2022.(XII.20.)
 11/2019.(IV.25.) A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról (Zárszámadás)
 12/2019.(IV.25.)

A 4/2015. II.25.) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes
      gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
      Jegyzőkönyvi kivonat
      Egységes szerkezetben a szociális rendelet

 13/2019.(IV.25.) Bölcsődei térítési díjak módosítása (nyersanyagnorma - A 13/2018.(IX.27. Ör.sz. rendelet módosítása
 14/2019.(V.30.) A 3/2019.(II.14.) Ör. számú 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
 15/2019.(VIII.29)  Létavértes város településképének védelméről szóló 27/2017.(XII.19.)Ör.sz. rendelet módosítása
 16/2019.(IX.26.)  A 3/2019.(II.14.) Ör. számú önkormányzati költségvetési rendelet módosítása
 17/2019.(XII.17.)  Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének módosítása
 18/2019.(XII.17.)
  A 7/2013.(V.28.) Ör. számú SZMSZ módosítása - Kivonat
       Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
       Egységes szerkezetben


2018.

 Rendelet           

Rendelet megtekintése

 1/2018.(I.30.)          
A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat, és       
       hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról (Egységes szerkezetbe foglalva
 2/2018.(I.30.)  Közterületek használatáról szóló rendelet - Egységes szerkezetben     (Lásd: 14/2018.(X.30.)
 3/2018.(II.13.)

  Létavértes városi önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi költségvetése
       Egységes szerkezetben a 12/2018.(IX27.) Ör. módosítása után
 
       Egységes szerkezetben a 15/2018.XI.28.) Ör. módosítása után
      
Egységes szerkezetben az 1/2019.(I.29.) Ör. módosítása után

 4/2018.(III.06.)   Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi költségvetésének módosítása
       A költségvetés módosítása által érintett mellékletek
      
Egységes szerkezetben a 2017. évi költségvetés
 5/2018.(III.27.)   A 24/2017.(XII.19.) Ör.sz. rendelet módosítása: Létavértes város településképének védelméről
       Egységes szerkezetben
 6/2018.(IV.26.)  Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének zárszámadása
       Jegyzőkönyvi kivonat
 7/2018.(VI.5.)  Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének módosításáról
       (jegyzőkönyvi kivonat)

 8/2018.(VI.5.)  A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes
       gondoskodást nyújtó 4/2015.(II.26.) Ör. sz. rendelet módosítása

      
Egységes szerkezetben. 
 9/2018.(VIII. 28.)

  A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a
        hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelete
       módosításáról- jegyzőkönyvi kivonat
    Egységes szerkezetben - jogszabályi változás miatt módosítva 2018. VIII. 28.    

 10/2018.(VIII.28.)
 11/2018.(VIII. 28.)
  A pénzbeni és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes
       gondoskodást  nyújtó ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet
       módosításáról.
       Egységes szerkezetben a módosított 4/2015.(II.26.) Ör. sz. rendelet
 12/2018.(IX.27.)  Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének módosításáról
 13/2018.(IX.27.)  A gyermekvédelem helyi rendszeréről
       Jegyzőkönyvi kivonat a 13/2018.(IX.27.) Ör. sz. rendelet
       Módosító 13/2019.(IV.25.) Ör. sz. rendelettel - nyersanyagnorma, térítési díj
       Hatályos rendelet: 13/2021.(IX.30.) Ör. sz.

 14/2018-(X.30)

   A közterület használatáról
       
A közterület használatáról szóló 14/2018.(X.30.) Ör. sz. rendelet módosítása
        Egységes szerkezetben a módosított 14/2018.(X.30.) Ör. sz. rendelet
  
        Egységes szerkezetben a 12/2022..(X.27.) Ör sz. rendelet módosításával
      EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 14/2018.(X.30.) Ör. sz. rendelet (módosító: 5/2023.(=II.15.)Ör

 15/2018.(XI.28.)  Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének módosításáról

2017.

  Rendelet   
                      Rendelet megtekintése                                               
 1/2017.(I.18.)         
                            
 3/2017.(I.31.)   Egészségügyi alapellátások körzeteiről
 
  Jegyzőkönyvi kivonat
 4/2017.(II.14.)
 5/2017.(II.14.)
       térítési díjak mértékéről         Új: 19/2017.(IX.05.)Ör.
 8/2017.(III.29.)

   A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

 10/2017.(III.29.)    A települési, településrendezési és település partnerségi egyeztetés szabályairól  
       Új: 21/2017.(IX.26.)Ör.

 11/2017.(III.29.)

   A helyi védelem célja, a helyi értékek fogalma
   Jegyzőkönyvi kivonat - a 11/2017.(III.29.) Ör.sz. rendelethez) 
      Hatályát vesztette a 24/2017.(XII.19.) Ör. rendelettel 2018. 01.01. 

 12/2017.(III.29.)   A települési mezőőri szolgálatról és a mezőőri járulékról
 13/2017.(III.29.)

   Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú hasznosításával
        kapcsolatos egyes feltételekről
   Jegyzőkönyvi kivonat a  9/2017. (III.29.) Or. sz. rendelethez

 14/2017.(V.02.)
 15/2017.(V.02.)

   A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat, és
        hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról - az 1/2017.(I.18.)Ör. módosítása -
        (Egységes szerkezetben)     
   Jegyzőkönyvi kivonat

 16/2017.(V.31.)

   A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes
        gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 18/2017.(V.31.)
   A közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól  Hatályát veszítette a10/2018.(VIII.28..) rendelettel
 19/2017.(IX.5.)

   Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő térítési
        díjak mértékéről
   Jegyzőkönyvi kivonat a 19/2017.(IX.5.) Ör. sz. rendelethez
        EGYSÉGES SZERKEZETBEN - a módosító 19/2021>(XII.16.)Ör. alapján

  20/2017.(IX.26.)   Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének módosítása
  21/2017,(IX.26.)

    Rendelet a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési
         eszközök,  valamint települési arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával
         kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
 
  Jegyzőkönyvi kivonat a településképpel kapcsolatos rendeletről

  22/2017.(X.24.)
   Létavértes Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi költségvetésének módosításáról
  23/2017.(XI.28.)

   A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a
        személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.szóló 4/2015.(II,.26.) Ör rendelet
        egységes szerkezetben

 
  Jegyzőkönyvi kivonat a rendelet módosításról

 24/2017.(XII.19.)

  Létavértes város településképének védelméről (Egységes szerkezetben)
       1.sz. melléklet   2.sz. melléklet    3.sz, melléklet
      Létavértes város településképének védelméről  5/2018.(III.27.) Ör.sz.  módosító rendele   
 
      15/2019.(VIII.29.) Ür. sz. módosító rendelet
     Létavértes településképének védelméről (egységes szerkezetben 2023
        1. sz. melléklet Térképvázlat
        2. sz. melléklet Helyi védett épületek, értékek
        3. sz. melléklet Bejelentési kérelem - reklámozás témában
        4. sz. melléklet Bejelentési kérelem rendeletmódosítás esetén
        5. sz. melléklet Kérelem hatósági bizonyítvány kiadásához
      LÉTAVÉRTES TELEPÜLÉSKÉPI  ARCULATI  KÉZIKÖNYV 


2016.

  Rendelet   
 Rendelet megtekintése
 2/2016.(I.26.)         
   A talajterhelési díjról
 3/2016.(II.14.) 
  5/2016.(III.29.)    Létavértes Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésének módosítása.  
 
    Egységes szerkezetben a módosított 3/2015.(II.16.) Ör sz. rendelet
  6/2016(III.29.)  

          14/2016.(X.25.) Ör. sz. rendelet jegyzőkönyvi kivonata
         
A módosított 6/2016.III.29.) Ör. sz. rendelet (a 2022. X.27. Ör. alapján)
           
A köztemető használatának rendjéről szóló 6/2016.(III.29.) Ör. sz. rendelet módosítása  (jgyzkv. kiv.)
        EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 6/2016.(III.29.) Ör. sz. remdeéet
        EGYSÉGES SZERKEZETBEN a köztemető használatáról szóló rendeletmódosított

  8/2016.(IV.26.)

     2015. évi zárszámadás. Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének
         teljesítése

   9/2016.(IV.26.)     Egészségügyi alapellátások körzeteiről (egységes szerkezetben)
         13/2016.(X.25.) Ör. sz. módosító rendelet jegyzőkönyvi kivonata
 10/2016.(V.31.) 
 11/2016.(IX.27.)
     A 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(II. 15.) Ör. számú rendelet módosítása


  
 

2015.

Rendelet        

Rendelet megtekintése

 
      
  23/2015 (XII. 22.)  
     A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
  20/2015. (X. 27.)   
     A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
 13/2015. (V. 26.)      Létavértes Gyermekeiért díj adományozásáról
  11/2015. (IV. 28.)      Létavértes Város Önkormányzatának rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
  10/2015. (IV. 28.)  
     A Köztemető fenntartásáról, a temetkezésről       Új: 6/2016.(III.29.)Ör.
  8/2015. (IV. 28.)       Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)
  4/2015. (II. 26.)

      A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes
 
          gondoskodást nyújtó ellátásokról.
 
     Egységes szerkezetben. utolsó módosítása: 15/2016.(XI.29.) Ör. sz. rendelet
           Jegyzőkönyvi kivonat a 15/2016.(XI.29.) Ör.sz. rendeletről
 
     Egységes szerkezetben. Utolsó módosítás: 16/2017.(V.31.) Ör. sz. rendelet
           Jegyzőkönyvi kivonat a 16/2017.(V.31.) Ör. sz. rendeletről
     Egységes szerkezetben. Az utolsó módosítás: 27/2017.(XI.28.) Ör. rendelet
         
Jegyzőkönyvi kivonat a rendelet módosításról
 
    Egységes szerkezetben. Utolsó módosítás: 8/2018.(VI.5.) Ör. sz.rendelet
          Módosító 8/2018.(VI.5.) Ör.sz. rendelet
          Hatályon kívül helyezte a14/2021>(IX.30.) Ör. sz. rendelet

  3/2015. (II. 16.)
    Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015.évi költségvetéséről                                
  2/2015. (I. 27.)

    Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről   
           1. számú melléklet: Támogatást igénylő lap
           2. számú melléklet Nyilatkozat
           3. számú melléklet Támogatási megállapodás


2014.

Rendelet Rendelet megtekintése
  17/2014. (XI. 25.)
   Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
        szabályzatáról
  16/2014.(IV.29.)   A városi önkormányzati elismerő díj, valamint a díszpolgári cím adományozásáról
  15/2014 (IX.09.)   A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
         
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a módosító 6/2023.(II.28.)Ör. sz. rendelet után
   9/2014. (IV. 29.)   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
     
1. számú  melléklet: kötelező közszolgáltatás igénybe vételekor fizetendő díj
   7/2014. (IV. 29)   A 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
   4/2014.(II.11.)
   A köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól (egységes szerkezetben)
       7/2017.(II.14.) Ör.sz. módosító rendelet rendelet
       Egységes szerkezetben - a módosító 4/2019.(II.14.)Ör. alapján
   3/2014. (II.11)   Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetése
   2/2014.(I.28.)   A közterület használatáról és a közterület használati díjáról szóló 26/2007.( XII.18.)
        Ör.számú rendelet módosításáról


2013.

  Rendelet   Rendelet megtekintése
  3/2013.(III.12.)
  Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetése
  5/2013(IV.30.) 
  7/2013.(V.28.)     

Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
      szabályzata (SZMSZ)   

      Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési        
     
szabályzata (SZMSZ)
      Egységes szerkezetben a módosító 7/2013.(II.28.) Ör. számú rendelet alapján)

  Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
       szabályzata (SZMSZ)egységes  szerkezeteben a 17/2016.(XII.19.).Ör. sz. rendelettel módosítva
       Jegyzőkönyvi kivonat a 17/2016.(XII.19.) Ör. sz. rendeletről
  Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
       Egységes szerkezetben   .  a 18/2019.(XII.17.) Ör. sz rendelet módosítása után  

  Egységes szerkezetben az 1/2020.(I.30.) Ör.sz. rendelettel módosított SZMSZ
  EGYSÉGES SZERKEZETBEN Létavértes Városi Önkormányzat SZMSZ
       2. sz. melléklet
       4. sz. melléklet
       5. sz. melléklet


 13/2013.(X.01.)

  Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú hasznosításával
       kapcsolatos egyes feltételekről         
       Módosította::13/2017.(III.29.) Ör. számú rendelet


2012.

 Rendelet  
  Rendelet megtekintése
  5/2012.(IV.24.)      
  Beszámoló Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)
  6/2012.(IV.24.)
  Az önkormányzat vagyongazdálkodásról -Egységes szerkezetben
        Módosította: a 15/2021.(IX.30.) Ör.sz.rendelet

  11/2012.(VI.26.)
  Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről
       

2011.

 Rendelet   Rendelet megtekintése
  11/2011.(VI.28.)
  Létavértes város területén található játszóterek rendjéről                                        

2008.

  Rendelet
  Rendelet megtekintése                 
  4/2008.III.25.

  A helyi védelem célja, a helyi érték fogalma + melléklete  
     
Módosította:  a 11/2017.(III.29.)Ör. sz. rendelet    
     Hatályát vesztette a 24/2017.(XII.19.) Ör. rendelettel 2018. 01.01.

  


2007.

  

 Rendelet
Rendelet megtekintés
  9/2007.(V.29.)    

   Létavértes város Helyi Építési Szabályzata 2007- 2015 - Egységes szerkezetben
        (25/2015.(XII.22.)

   Létavértes város Helyi Építési Szabályzata 2007-2017 - Egységes szerkezetben
        (13/2017.III.29)
 
  Mellékletek:
       
Külterület Szabályozási Terv
        Belterület Szabályozási Terv
      

     
 
MÓDOSÍTOTTA A 15/2022(xii.20.)Ör.sz. rendelet


  26/2007.(XII.18.)   Közterületek használatáról szóló rendelet - Egységes szerkezetben  2018. I.31
   Közterületek használatáról szóló rendelet - Egységes szerkezetben2006.

   Rendelet 
 Rendelet megtekintése
 8/2006.(IV.03.)

  Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételei
      (Egységes szerkezetben)

    Egységes szerkezetben a 11/2022.(X.27.) Ör sz. rendelet módosítása után 
    Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről 
     (módosító:4/2023.(II.15.)Ör


2004.

   Rendelet         

Rendelet megtekintése

 10/2004.(IV.29.)   
 15/2004.(IV.29.)
  16/2004.(IV.29.)
     
     A városi önkormányzati elismerő díj, valamint a díszpolgári cím adományozásáról (2008.11.17.)
20/2004.(IV.29.)
   A köztisztaság fenntartásáról -módosította a 13/2023.(VI.29.) Ör.sz. rendelet
         
EGYSÉGES SZERKEZETBEN  A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET  (2023.)
23/2004.(.IV.29.) 
27/2004.(IV.29.) 
    Helyi közművelődési rendelet  Hatályát vesztette: 2019. 02.01.