ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Lakcímkártya
A lakcímkártya célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Ki veheti igénybe?

Kiadása hivatalból történik, ha

 • arra a személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban és oly módon kerül sor, hogy a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát cseréli le, és hatósági igazolvánnyal még nem látták el;

 • arra a személyi azonosító kiadásával vagy módosításával, továbbá a honosított polgár nyilvántartásával összefüggő eljárásban vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban kerül sor;

 • a hatósági igazolvány kiállítása tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy a hatósági igazolvány gyártmányhibája miatt történt;

 • a magyar állampolgár bejelenti Magyarország területének külföldi letelepedés szándékával történő elhagyását;

 • arra helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatti címváltozás miatt kerül sor.

Kérelemre kell kiadni, ha az érintett

 • személyi azonosítót nem érintő személyi adatai megváltoztak;

 • lakcímkártyával azért nem rendelkezik, mert az a birtokából kikerült (elvesztette, eltulajdonították, megsemmisült);

 • lakcímkártyája megrongálódott;

 • lakcíme szerinti település neve, postai irányítószáma, a lakás címeként bejelentett közterület neve vagy jellege, illetőleg a ház száma megváltozott;

 • 14 éven aluli kiskorú törvényes képviselőjeként neve és telefonszáma feltüntetését kéri a kiskorú hatósági igazolványán, illetve a feltüntetett adat módosítását vagy törlését kéri.

Eljárás tárgya:

A lakcímkártya célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Első fokon a következő szerveknél igényelhető lakcímkártya:

 • az érintett lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnél és a járási hivatalban a vér-szerinti (titkos) örökbefogadás vagy a névadatok megváltozása esetén, továbbá a nyilvántartásba vétellel vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban;

 • a járási hivatalban a személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban, valamint a lakcímkártyába tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy gyártmányhiba esetén;

 • a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (KEK KH)

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint a Magyarország területén élő, magyar állampolgárságot nyilatkozattal szerzett, vagy magyar állampolgárság fennállásának igazolását kérő, vagy a Magyarország területén kívül született, házasságot kötött vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített és Magyarországon anyakönyvezett magyar állampolgár adatainak nyilvántartásba vételével,

 • a honosított polgár és a magyarországi tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásával, névadat-változásával, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy használhatatlanná vált lakcímkártyájával, valamint

 • a személyi azonosító visszavonásával és törlésével

kapcsolatos eljárásban;

 • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál a magyar állampolgárságot szerzett vagy a magyar állampolgárság fennállásának igazolását kérő, külföldön élő magyar állampolgár esetében;

 • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál a külföldön élő magyar állampolgár külföldi születésének, házasságkötésének, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatának itthoni anyakönyvezése esetén;

 • az eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalban, a konzuli tisztviselőnél megindított eljárásban az érintett lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalban a Magyarország területének a külföldi letelepedés szándékával történő elhagyásával kapcsolatos eljárásban, valamint a külföldön letelepedő magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételének eredményeként kiállításra kerülő lakcímkártyával kapcsolatos eljárásban.

Szükséges dokumentumok:

 • a kérelmező érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya (pl. személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),

 • a lakcímkártya (az igazolvány cseréje esetén),

 • a lakás feletti rendelkezési jog igazolása (tulajdoni lapra vagy adásvételi szerződésre, önkormányzati bérlakás esetében bérleti szerződésre), illetve

 • a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása.

Lásd bővebben: