ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Határozatok


 1/2023. (I.26.)Öh.    Polgármesteri jelentés
 2/2023. (I.26.)Öh     A Képviselő-testület 2023. évi ülésterve  Előterjeszés
 3/2023. (I.26.)Öh     Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 4/2023. (I.26.)Öh     LÉT-A-MED Zrt kérése garanciavállaláshoz
 5/2023. (I.26.)Öh     Iskolák felvételi körzethatárának kijelölése
 6/2023. (I.26.)Öh     Ingatlanok bérbeadása (608,609m 610 hrsz. ingatlanok)
 7/2023. (I.26.)Öh     Ingatlan bérbeadása (604, 607. hrsz. ingatlanok)
 8/2023. (I.26.)Öh     Ingatlan bérbeadási kérelem (2711/2 hrsz. döldterület) 
 9I/2023.(II.15.)Öh    Kokad - Létavértes Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
10/2023.(II.15.)Öh    A Létavértes Városi Könyvtár és Műv. ház 2023. évi munkatervének levétele a napirendről
nincs adat
nincs ada
40/2023.(IV.27.)Öh    Zárt ülés határozata
nincs adat
                                 Szita Károly pm levele
61/2023.(V.25.)Öh.  A Létavértesi Hírek 2023. június 1-jétől érvényes hirdetési díjai
62/2023.(V.25.)Öh.  Értékesíthető önkormányzati ingatlanok -. léevévce a napirendről
63/2023.(V.25.)Öh.  Temető utcai 2588/1 hrsz-ú ingatlan telekalakítása 
64/2023.(V.25.)Öh.  Városi esték
                                LÉTAMED 2022. évi mérleg 
                                LÉTAMED egyszerűsített léves beszámoló     Kiegészítő melléklet
68/2023.(V.25.)Öh.   Rendezési terv 
69/2023.(VI.29.)Öh  Polgármesteri jelentés
70/2023.(VI.29.)Öh  Beszámoló a Települési Értétár Bizottság munkájáról
71/2023.(VI.29.)Öh  Beszámoló a Mezőőri Szolgálat munkájáról 
72/2023.(VI.29.)Öh  A 2023. évi költségvetési terv teljesíthetőségének vizsgálata
73/2023.(VI.29.)Öh  Debreceni Vízmű Zrt. üzletrész átruházási szerződése

82/2023.(X.21.)Öh   Polgármesteri jelentés
91/2023.(X.21.)Öh  INTERREG ROHU pályázat benyújtásáról (szóbeli előterjesztés)
93/2023.(X.26.)Öh  Polgámesteri jelentés

                                Táblázatok az előterjesztéshez

103/2023.(XI.30.)    BURSA HUNGARICA pályázati támogatás 14 fő részére
104/2023.(XI.30.)    Téli igazgatási szünet elrendelése
105/2023.(XI.30.)    Debreceni Vízmű Zrt előterjezstések jóváhagyása
106/2023.(XI.30.)    Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde Alapító okíratának módosítása
107/2023.(XI.30.)    Gyermeksziget Óvoda-Bölcsőde Alapító okírata egységes szerkezetben
108/2023.(XI.30.)    Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása  
109/2023.(XII.14.)   Energetikai fejlesztés Létavértesen pályázat nyertes ajánlattevőiről döntés  x
110/2023.(XII.14.)          Polgármesteri jelentés
111/2023. (XII.14.)          Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról
112/2023. (XII.14.)          Beszámoló az Oktatási Bizottság munkájáról
113/2023. (XII.14.)          Beszámoló a Gazdasági Bizottság munkájáról
114/2023. (XII.14.)          Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság munkájáról
115/2023. (XII.14.)          Beszámoló a Művelődési Bizottság munkájáról
116/2023. (XII.14.)          Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról
117/2023. (XII.14.)          Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról

118/2023. (XII.14.)          2024. évi belső ellenőrzési terv
119/2023. (XII.14.)          Ajtai Sándor földbérleti kérelme
120/2023. (XII.14.)         Főépítészi feljegyzés HÉSZ elfogadásához

121/2023. (XII.14.)        A 68/2023.(V.25.)Öh. sz. hat. mód.– Kótai Csaba főépítész megbízása
122/2023. (XII.14.)          
Vértesi Református Egyházközség szociális étkeztetés ellátására vonatkoó szerződése
123/2023. (XII.14.)          Dr .Martis Gábor feladatellátási szerződés módosítása
124/2023. (XII.14.)          Iveco Daily 50C busz km díjtételée március 31-ig 60Ft+áfa/km
125/2023. (XII.14.         Szociális támogatás Balogh Norbert Tulipán utcai lakos részére  
126/2023. (XII.14.)          Városbál megrendezésének időpontja 2024.február 10 .