ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Önkormányzat > Bizottságok > KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
Közbeszerzési Bizottság

Elnök:

Sós Tibor , email: sostibor1980(kukac)gmail.com

Tagok:

Puja György , e-mail: puja.gyorgy(kukac)t-online.hu
Szemtmiklósi Miklós , e-mail: szentmiklósim(kukac)gmail.com

Külső tagok:

Zasíros József , e-mail:mrzsirosjozsef(kukac)gmail.com
Kiss Ernő

Feladatai:

102/2013.(IX.10.)Öh. számú határozatban foglaltak alapján a 2013. évi módosított Közbeszerzési Szabályzat szerint


* Ajánlatok bontása, bírálata

Tárgyalások lefolytatása

Szerződésmódosítás esetén a módosítás törvényi fennállásának vizsgálata.

* Meghívásos eljárás, illetve hirdetmény nélküli eljárások esetén a Kbt.-vel összhangban javaslattétel polgármesternek a felhívandó ajánlattevők (cégek) személyére

megtesz minden, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges - fentiekben nem részletezett - cselekményt, intézkedést annak érdekében, hogy az ajánlatkérő döntését megfelelően, kellő megalapozottsággal tudja meghozni és annak érdekében, hogy az eljárási cselekmények a Kbt.-ben meghatározott határidőkben, késedelem nélkül megtörténjenek.


d) A Közbeszerzési Bizottság elnökének feladat és hatásköre:

» képviseli a Bizottságot

felel a jegyzőkönyv hitelességéért,

gondoskodik az eljárással kapcsolatos kötelező és egyéb dokumentumok, jegyzőkönyvek elkészíttetéséről.

» gondoskodik a Kbt.-ben kötelezően előírt hirdetmények elkészítéséről és feladásáról

gondoskodik az eljárással kapcsolatos törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott határidők betartásáról.

e) A Közbeszerzési Bizottság elnöke felel:

- a Közbeszerzési Bizottság munkájának irányításáért,

- a közbeszerzési eljárásokban hozott döntéseiért,

- a Közbeszerzési Bizottság üléseinek szabályszerű lefolytatásáért,

- a jegyzőkönyvek megfelelő, határidőben történő elkészítéséért,

- a Közbeszerzési Bizottság jelen Közbeszerzési Szabályzatban megállapított feladatainak pontos és maradéktalan teljesítéséért,

- a határidők betartatásáért és betartásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért.

f) A Közbeszerzési Bizottság tagjai felelnek azért, hogy

- a Közbeszerzési Bizottság ezen Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feladatait határidőben, pontosan és megfelelő szakmai színvonalon végezze,

- a Közbeszerzési Bizottság illetve Közbeszerzési Bizottság ülésein pontosan, felkészülten jelenjenek meg, aktív közreműködésükkel segítsék az adott bizottság munkáját.

g) A Közbeszerzési Bizottság állandó tagjainak névsorát és munkakörét jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A melléklet csatolásáért és évenkénti felülvizsgálatáért a Polgármesteri Hivatal tartozik felelősséggel.

h) A Közbeszerzési Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van, döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.


Közbeszerzési szabályzat

-Beszámolók:

- Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2019. évi munkájáról
- Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2018. évi munkájáról
- Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2017. évi munkájáról

- Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2016. évi munkájáról

- Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2015. évi munkájáról