ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Munka > Nyugdíj > Árvaellátás
Árvaellátás
Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is –, akinek szülője a haláláig az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, vagy meghatározott szolgálati időt szerzett.

Ki veheti igénybe?

Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is –, akinek szülője a haláláig az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, vagy

 • a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és

  • az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy

  • összesen legalább 2 év,

 • a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 4 év,

 • a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év,

 • a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év,

 • a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év,

 • a 45 éves életkor betöltését követően, de az 55 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 15 év,

 • az 55 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 20 év

szolgálati időt szerzett.

Megváltozott munkaképesség címén akkor állapítható meg az árvaellátás, ha

 • a szülő elhalálozása a gyermek 16. (illetőleg oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek esetében legfeljebb a 25.) életévének betöltése előtt következett be és a gyermek ekkor már megváltozott munkaképességű személy volt,

 • továbbá akkor, ha az árva az árvaellátás folyósításának megszűnése előtt vált megváltozott munkaképességűvé.

Ha az árva nagykorú, igényét saját kezű aláírásával ellátott igénybejelentő lapon kell előterjesztenie. Az igény előterjesztésére a 18. életévét be nem töltött árva esetén a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám), a gondnokolt nagykorú árva esetén pedig annak gondnoka jogosult.

Eljárás tárgya:

Az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy – jogszerző – gyermekének, örökbefogadott gyermekének, meghatározott feltételek mellett nevelt gyermekének, testvérének, unokájának járó hozzátartozói nyugellátás.

Az árvaellátás a jogszerző halál napjától a gyermek 16. életévének betöltéséig jár. Ha a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életév betöltéséig folyósítható. Abban az esetben, ha a gyermek a jogosultság megszűnése előtt megváltozott munkaképességűvé válik, az árvaellátás az életkorára tekintet nélkül megilleti.

Az árvaellátás gyermekenként annak a nyugdíjnak a harminc százaléka, ami az elhunytat halála időpontjában öregségi nyugdíjként megillette, vagy megillette volna.

Hatvan százalékos mértékű árvaellátás illeti meg azt a gyermeket, akinek mindkét szülője elhunyt, vagy akinek életben lévő szülője megváltozott munkaképességű.

Szükséges dokumentumok:

Az árvaellátás iránti igényt – ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el – az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál kell előterjeszteni. Az árvaellátás iránti igényt árvánként külön igénybejelentő lapon kell előterjeszteni.

A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető.

Ha a 16 év alatti gyermek árvaellátás iránti igénye a jogszerzőre meghatározott szolgálati idő hiányában kerül elutasításra, az igazgatási szerv hivatalból kivételes árvaellátás megállapítása iránti eljárást indít.

Lásd bővebben: