ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Otthon > Támogatások > Otthonteremtési támogatás
Otthonteremtési támogatás
Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

Ki veheti igénybe?

Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek

 • legalább hároméves időtartamú folyamatos - gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg, és

 • készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát, azzal, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegeként az otthonteremtési támogatás megállapítása időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell figyelembe venni.

Akkor is jogosult a fiatal felnőtt a támogatásra, ha a három évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére azért került sor, mert

 • a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy

 • a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy

 • a gyermeknek más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője,

 • a gyermek ismeretlen szülőktől származik.

A járási gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha

 • a szülő vagy mindkét szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette,

 • a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülője,

 • a gyermek ismeretlen szülőktől származik.

Eljárás tárgya:

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

A támogatás Magyarország területén használható fel

 • részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő vagy már a fiatal felnőtt tulajdonában lévő lakás lakhatóvá tételére,

 • építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, építésére, tulajdon- vagy tulajdonrészszerzéssel járó felújítására vagy bővítésére,

 • bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetésére, lakás bérleti díjának kifizetésére,

 • önkormányzati bérlakás felújítására,

 • államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-előtakarékossági programban való részvételre,

 • otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére,

 • indokolt esetben a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátását biztosító, a bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri hozzájárulásra.

Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmező a nagykorúvá válást követően, de legkésőbb a 30. évének betöltéséig nyújthatja be. E határidő elmulasztása jogvesztő.

A fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás gyámhatóság által elfogadott célra történő felhasználásáról legkésőbb a támogatás megállapításától számított egy éven belül okmányokkal igazoltan elszámol, kivéve ha az otthonteremtési támogatást lakás bérleti díjának kifizetésére vagy államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre használja fel.

Szükséges dokumentumok:

 • kitöltött kérelem,

 • nyilatkozat a feltételek fennállásáról,

 • nyilatkozat, hogy a támogatás felhasználása során az utógondozó intézménnyel együttműködik,

 • személyazonosításhoz szükséges iratok

 • szerződés, tulajdoni lap.

Ügyintézési határidő:

21 nap

Lásd bővebben:

www.kormanyhivatal.hu