ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Anyakönyvezés
A születést anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni, legkésőbb az azt követő első munkanapon. A nem tervezett intézeten kívüli születést a szülő öt napon belül jelenti be.
Magyar állampolgár bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjesztheti a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet. A külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet.

Ki veheti igénybe?

A születést anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni, legkésőbb az azt követő első munkanapon. A nem tervezett intézeten kívüli születést a szülő öt napon belül jelenti be. Az intézetben történt születést az intézet vezetője jelenti be. Az intézeten kívüli születést a szülő, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy (szülész-nőgyógyász szakorvos, vagy felsőoktatási intézmény alapképzési szakán vagy főiskolai karán szülésznő szakképesítést vagy emelt szintű vagy felsőfokú szülésznő szakképesítést szerzett szülésznő, aki szerepel az egészségügyi dolgozókról vezetett működési nyilvántartásban) jelenti be.
Ha az anya cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, úgy helyette a törvényes képviselője nyilatkozatát kell kikérni.
Az anyakönyvbe születési helyként azt a községet, várost, fővárosi kerületet kell bejegyezni, ahol a gyermek megszületett.
A gyermek származási helyeként - az anya nyilatkozata alapján - az anya bejelentett lakóhelyét vagy tartózkodási helyét kell az anyakönyvbe bejegyezni. Ha az anya ismeretlen, akkor a születés helyét kell származási helyként is bejegyezni. Ha az anya lakóhelye nem ismert, származási helyként kérelemre kell a születési helyet bejegyezni.
Anyakönyvezni az élveszületett gyermek születését kell.
Magyar állampolgár külföldön történt születését a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal anyakönyvezi (hazai anyakönyvezés).

Eljárás tárgya:

A születést az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén az történt.
Ha a születés mozgó járművön történt, az az anyakönyvvezető jegyzi be, akinek működési területén az anya a járművet elhagyta.
Többes szüléskor mindegyik gyermek születését az az anyakönyvvezető jegyzi be, akinek az illetékességi területén az utolsó gyermek született.

Ismeretlen szülőktől származó gyermek születését az az anyakönyvvezető jegyzi be, akinek működési területét a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal határozatában születési helyként megjelölte.
Az anyakönyvvezető tevékenysége felett az anyakönyvi szerv gyakorol felügyeletet.

Szükséges dokumentumok:

  • Ha a szülők házasságban élnek, a házassági anyakönyvi kivonatot,
  • Ha a szülők nem házasságban élnek, apai elismerő nyilatkozat 
  • Ha a gyermek nem intézményben (kórházban) született, akkor:
a kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről", vagy
a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről" nyomtatványt, és a
szülész-nőgyógyász szakorvos által a születés tényéről kiállított igazolást.

Ügyintézési határidő:

Az anyakönyvvezető a születést a bejelentést követően azonnal anyakönyvezi.

Lásd bővebben:

www.bmbah.hu

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/22/ANYKV00001