ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
2015. évi ülések

2015. december 22.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve: 2015. december 21.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

Polgármesteri Jelentés
1.)     Beszámoló a Derecske - Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
2.)     Éves belső ellenőrzési terv elfogadása
3.)     Beszámoló a bizottságok munkájáról
4.)     Különfélék
4.1. Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat működése
4.2. Háziorvosi ügyeleti díj és fenntartási hozzájárulás
4.3. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) Ör. számú rendelet módosítása
4.4. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 29/2004.(IV.29.) Ör. számú rendelet hatályon kívül helyezése és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása
4.5. 2016. évi rendezvényterv
4.6. Településszerkezeti terv és leírás a 0953/3, 0953/16-17.hrsz-ú területeket érintő módosításának jóváhagyásához
4.7. Településszerkezeti terv és leírás Szél u.- Katona u.-Kassai utcák által határolt tömböt érintő módosításának jóváhagyásához
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2015. november 24.

Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2015. november 20.
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:2015.november 20.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

Polgármesteri jelentés
1.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről.
2.)Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról (2015. évi adóbevételek alakulása, megtett intézkedések
3.) Különfélék
3.1. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2015.évi költségvetésének módosítása
3.2. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési koncepciókáról
3.3. A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosít Társulási Megállapodás elfogadása
3.4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása a 2015/16. tanév II. és a
2016/2017. tanév I. félévére vonatkozóan
3.5. Létavértes és Kokad Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jövőbeni működése
3.6. Az Arany János Általános Iskola és az Irinyi János Általános Iskola körzethatárainak kijelölése
3.7. Szabó-Tüzép Kft. vásárlási szándéka a Létavértes 1167 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
3.8. Kossuth u. 6. sz. alatti használaton kívüli óvodaépület Egészségházzá alakítása
3.9. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2015. október 27.
Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:2015. október 22.
letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve: 2015. október 30.
Letöltés

NAPIRENDI JAVASLAT

2.) Különfélék
Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának elbírálása ( ZÁRT ÜLÉS)


JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés

2015. október 20. Letöltés
MEGHÍVÓ
Közzétéve:
Letöltés
ELŐTERJESZTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés
NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Hulladéklerakó rekultivációja II. ütemű megvalósítása – csatlakozási szándék a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz
JEGYZŐKÖNYV
Közzétéve:
Letöltés
ÖSSZEFOGLALÓ
Közzétéve:
Letöltés
DÖNTÉSEK
Közzétéve:
Letöltés