ma:
holnap:
Irinyi János

Irinyi János

Üdvözöljük Létavértes város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Település > Elérhetőségek, információk > Szociális intézmények
Szociális intézmények

Önkormányzati intézmény

Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat


Vezető: Kulcs Istvánné 

Cím:     4281 Létavértes, Rózsa u. 3.

Telefon: +36 52/585-010

E-mail: http://letagyermek@freemail.hu

Adatvédelmi képviselő: Remete Orsolya, 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. e-mail: titkarsag@letavertesph.hu 

Célja:
-     A szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése,

a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
-     A gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének elősegítése.
-     A gyermek veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése

érdekében dolgozni széleskörű együttműködéssel. 

Szolgáltatások:

  • információnyújtás a családokat érintő támogatási lehetőségekről,
  • ügyintézésben való segítségnyújtás,
  • életvezetési tanácsadás,
  • krízisben lévő várandós anya segítése,
  • szabadidős és kulturális programok szervezése.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:           8 - 12 óráig
Kedd:           8 - 12 óráig
Szerda:        8 - 12 óráig
Csütörtök:   
8 - 12 óráig
Péntek:       
8 - 12 óráig


Egyéb szociális intézményekNagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Intézményvezető: Katonáné Becsi Beáta intézményvezető
Intézményvezető helyettes:  Hadházi Tamás ref. lelkipásztor
Cím:                      4281 Létavértes, Kossuth u.2.
E-mail:                     nagyletarefkozpont@gmail.com
Weboldal:              

Telefonszám:      +36 52 / 376-059   Szobák külön hívhatók

Telephely
Nagylétai Református Egyházközség „Békesség háza" Alapellátási Központ
Cím: 4281 Létavértes, Árpád tér 4.

Az intézmény szolgáltatásai:
Székhely:    Kossuth u. 2.
Bentlakás                     42 fő      étkeztetés, idősek otthona
Telephelyen folytatott szolgáltatások:
- nappali ellátás           49 fő engedélyezett létszám
- házi segítségnyújtás 81 fő engedélyezett létszám
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás -100 db készülék
- támogató szolgáltatás

Ellátási területek:
Bentlakásos intézmény:                           Magyar Köztársaság területe
A nappali szociális intézmény:                  Létavértes város közigazgatási területe
A szociális étkeztetés:                              Létavértes város közigazgatási területe
A házi segítségnyújtás:                            Létavértes város közigazgatási területe
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:       Létavértes, Újléta, Kokad, Álmosd közigazgatási területe
Támogató szolgálat:                                Álmosd, Bagamér, Esztár, Hajdúbagos, Kokad,
                                                              Létavértes, Monostorpályi, Pocsaj

Térítési díjak:  2023. március 01 -től:

Szolgáltatás megnevezése

 megállapított intézményi térítési díj

Személyi térítési díj
számítása

Szociális étkeztetés

- házhoz szállítással: 1.000 Ft/nap
- elvitellel: 950 Ft/nap

Max. jöv. 30%-a

Házi segítségnyújtás

  200 Ft/óra

 

Idősek nappali ellátása

  térítésmentes

 

Idősek otthona

  4.600 Ft/ nap/fő

Max. jöv. 80%-a 
kivéve a térítési díj vállalása

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

  térítésmentes

Max jövedelem 2 %-a

Támogató szolgálat

 Fogyatékkal élők számára
 térítésmentes
max jövedelem 30%-a
kiskorúak számára max jövedelem 20%-a

TÁJÉKOZTATÓ a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja 2015-2016. évi munkájáról.
TÁJÉKOZTATÓ a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja 2016/2017. évi munkájáról
TÁJÉKOZTATÓ a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja 2017/2018. évi munkájáról
TÁJÉKOZTATÓ a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja 2018/2019. évi munkájáról

Vértesi Református Egyházközség Idősek Szeretetháza
Intézményvezető: Rozsnyai Gémes Zita
Cím: 4283 Létavértes, Irinyi u. 7.
Telefonszám: +36 52 /
376-763, +36 52 /376-809, +36 52 585-028    
E-mail: vertesref@gmail.com 

Weboldal: http://vertesref.hu

Az intézmény szolgáltatásai:
Bentlakás:    83
 fő részére teljes ellátás
Idősek klubja
: 30 fő részére
Szociális étkeztetés:
a hét minden napján biztosított
Házi segítségnyújtás:
 5 fő gondozónő foglalkoztatásával
Támogató szolgálat:
Létavértes és Monostorpályi területén szállító és személyi segítő szolgálat

2023. évi térítési díjak 2023. február 1 -jétől


Bentlakás

 

4.300- Ft/fő/nap

Támogató szolgáltatás szociálisan rászorulók esetén

szállítás 20 Ft/km

személyi segítés térítésmentes
0 Ft/fő/óra

Szociális Étkeztetés

1050 Ft/fő/ebéd kiszállítás nélkül

1100Ft/fő/ebéd kiszállítással

Idősek nappali ellátása/
Demens személyek nappali ellátás

térítésmentes napközbeni tartózkodás esetén

1050Ft/fő étkeztetés igénybevételével

Házi segítségnyújtás

200 Ft/fő/óra személyi gondozás esetén

200 Ft/fő/óra szociális segítés esetén

Közösségi pszichiátriai ellátás
térítésmentes
 

Népkonyhai szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan törvényi változás történt, melynek következtében az veheti igénybe az ingyenes napi egytál meleg ételt, aki betöltötte a 18. életévét, illetve kitölti és leadja a Vértesi Református Egyházközség Idősek Szeretetházába (Létavértes, Irinyi u. 7.) a kitöltött kérelmét és más szociális étkeztetést nem vesz igénybe.

Vértesi Református Egyházközség