ma:
holnap:
Üdvözöljük Létavértes város képviselői portálján
Pénzügyi Bizottság

Elnök:

Papp Zoltán , email: pappzoltan74(kukac)freemail.hu

Tagok:

Puja György
Szabó Tibor , e-mail: szabotibcsi71(kukac)gmail.com

Külső tagok:

Kovács Sándorné
Mátyus Sándor

Feladatai:

 1. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot, illetve a végrehajtásról szóló féléves és éves beszámolók tervezetét, az e témában készült előterjesztéseket.
 2. Figyelemmel kíséri a különböző költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés – csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.  (A vagyongazdálkodás tekintetében indokolt esetben együttműködik a Gazdasági Bizottsággal).
 3. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait azok gazdasági megalapozottságát.
 4. Ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.
 5. Véleményezi az oktatási bizottsággal együttműködve az intézmények éves költségvetésének felhasználását (szükség esetén szakértők bevonásával).
 6. A Művelődési-, Sport-, és Civil Kapcsolatok Bizottságával együttesen ellenőrizheti a közművelődési intézmény rendelkezésére bocsátott pénzeszközök célnak megfelelő szabályszerű felhasználását.
 7. Javaslatot tehet a költségvetésbe be nem tervezett, de év közben szükségessé váló feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására. Előzetesen véleményezi a testületi ülésre kerülő költségvetési tervezet módosítását, a tartalékok felhasználására vonatkozó előterjesztéseket.
 8. A Pénzügyi Bizottság vizsgálatairól készült megállapításokat soron kívül átadja a képviselő-testület tagjainak és a polgármesternek.
 9. Javaslatot tesz az éves költségvetésben egyéb szervezetek támogatására elkülönített keret felosztására.
 10. A Bizottság megállapításait, amennyiben az törvényt sértő hiányosságokat tár fel, akkor azt haladéktalanul közöli a Képviselő-testülettel.
 11. Végzi a Képviselő-testület, polgármester által esetenként meghatározott feladatokat.
 12. A Bizottság éves munkájáról a Képviselő-testületnek tartozik beszámolással.
 13. Az önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetét folyamatosan figyelemmel kíséri  A gazdasági irodavezető – negyedévet követő második hónap  10-ig -  a bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként: az előző költségvetési év tervezett és teljesített adatait, az adott költségvetési év tervezett és teljesített adatait tartalmazó kimutatást készít, melyet mind a Pénzügyi Bizottság, mind a Gazdasági Bizottság tagjai részére megküld. Szükség esetén a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság együttes ülés keretében tesz javaslatot a Képviselő-testületnek intézkedés meghozatalára.

Beszámolók:

- Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkájáról
- Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról

- Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkájáról

- Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkájáról